Dyer Nobel

postato in: Adventure | 0

Jane dyer te cilesise se mesme te larte ne perberje . Kasa dhe fashatura druri , te rrumbullaketa ose te drejta sipas modelit . Perberja e panelit mund te jete lisho ose e trajtuar kunder gervishtjeve . Dyert mund te … Continua