Dyer Nobel

posted in: Adventure | 0

Jane dyer te cilesise se mesme te larte ne perberje .
Kasa dhe fashatura druri , te rrumbullaketa ose te drejta sipas modelit .
Perberja e panelit mund te jete lisho ose e trajtuar kunder gervishtjeve .
Dyert mund te jene te lyera , te llakuara ose pantografuara sipas kerkesave tuaja , si dhe me modele te ndryshme xhami .

Leave a Reply

Your email address will not be published.